گوگل عمدتاً از پرسنل سفیدپوست و مرد تشکیل شده است!

گوگل عمدتاً از پرسنل سفیدپوست و مرد تشکیل شده است!

این روزها شرکت گوگل نسبت به قبل، کارمندان بیشتری را از آمریکای لاتین به استخدام خود درمی‌آورد و خانم‌ها در ادارهٔ پست‌های کلیدی و بخش‌های تکنیکی پررنگ‌تر از گذشته ظاهر شده‌اند اما این تغییرها آنقدر که به‌نظر می‌رسد زیاد نیست چراکه بیشتر کارکنان گوگل همچنان آقایان آسیایی سفیدپوست هستند و این مسأله با یک نگاه اجمالی به فضای داخل این شرکت به‌وضوح قابل رؤیت است. 

آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از تحولاتی است که در سالی که گذشت (2016) در این شرکت رخ داد:
1. تعداد افراد لاتین استخدام شده با ۱ درصد افزایش، از 3% به 4% رسید.
2. درصد کارمندان سیاه‌پوست (2%) و خانم‌ها (31%) بدون تغییر باقی ماند.
3. با وجود این‌که هر ۳ گروه بالا از ابتدا تا به امروز حداقل نقش‌های کلیدی و تکنیکی را برعهده داشته‌اند، اما خانم‌ها با افزایشی ۱ درصدی به 20% در ادارهٔ چنین بخش‌هایی رسیدند.
4. خانم‌ها در رهبری گروه‌های مختلف این شرکت هم مسئولیت بیشتری را صاحب شده‌اند و با رشدی ۱ درصدی، 25 درصدی شدند.
5. بیشترین نرخ افزایش در کارمندان آسیایی بود، از 32% به 35%.
6. تعداد افراد سفیدپوست با کاهشی 3 درصدی از 59% به 56% تغییر کرد.

نکتهٔ جالب این است که با وجود تعداد زیاد افراد آسیایی در گوگل، بیشتر این کارمندان نقش رهبری ندارند! در سال 2016، تنها 27% از لیدرها آسیایی بودند و این درحالی است که براساس گزارش سال 2015، این آمار 2% هم بیشتر شده است. در آخر باید خاطرنشان کرد که تعداد کل افراد سفیدپوست به شکل نابرابری در این سال 68% اعلام شده است.

منبع