نظرسنجی گیت‌هاب که هدفش شناخت افراد نامناسب در حوزۀ اپن‌سورس است!

نظرسنجی گیت‌هاب که هدفش شناخت افراد نامناسب در حوزۀ اپن‌سورس است!

نرم‌افزارهای اپن‌سورس خیلی بیشتر از خود این نوع تکنولوژی رشد کرده است اما هنوز هم مشکلات گوناگونی دارد؛ در نظرسنجی سال 2017 گیت‌هاب درمورد اپن‌سورس، این وب‌سایت اعلام کرد که تنها 3 درصد از پاسخ‌دهندگان مؤنث بودند و اکثر شرکت‌کنندگان رفتاری خشن را در فضای آنلاین تجربه کرده‌اند!

از 5,500 دولوپر شرکت‌کننده، 95 درصدشان مذکر بودند و 1 درصد هم جنسیت خود را نامعلوم زده بودند (7 درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که Lesbian ،Gay ،Bisexual ،Asexual و یا دیگر گرایش‌های جنسی دارند). حدود 26 درصد هم مهاجر بودند و 16 درصد هم از اعضای اقلیت‌های قومیتی و ملیتی کشوری بودند که در زمان نظرسنجی در آنجا زندگی می‌کردند.

از روی این نظرسنجی، گیت‌هاب نتایجی را کسب کرد که نشان می‌دهد رفتار ما با یکدیگر به‌صورت آنلاین چگونه است؛ مثلاً 15 درصد از مردان گزارش داده‌ بودند که وقتی بقیهٔ افراد زبان اصلی آن‌ها می‌فهمند، رفتار خوبی با آن‌ها نمی‌کنند (25 درصد زنان هم به همین مورد اشاره کرده بودند).

جالب است که کلیشه‌ای رفتار کردن هنوز هم مشکلی جدی است چراکه 2 درصد از مردان و 12 درصد از زنان گفته‌اند که با آن‌ها نه مثل یک انسان عادی، بلکه مانند یک عضو از طبقه و قشر خاصی رفتار شده‌ است و رفتار طبقاتی به‌وضوح قابل‌مشاهده است.

همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، ۲ برابر از زنان نسبت به مردان (6 درصد درمقابل 3 درصد) گزارش داده‌اند که در جوامع اپن‌سورس، برخی جنسیت‌ها هرگز با روی خوش مواجه نمی‌شوند.

درواقع، منفی‌نگری‌ها و روابط بد افراد در این جوامع، بر روی پروژه‌های اپن‌سورس هم تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً 21 درصد از کسانی که گزارش مشاهدۀ رفتار خشن از طرف همکاران پروژه‌های اپن‌سورس داده‌اند، از آن به بعد همکاری‌شان در آن پروژه را قطع کرده‌اند و همچنین 8 درصد گفته‌اند که تمام ارتباطات خود را از طریق کانال‌های ارتباطی خصوصی‌تر برقرار کرده‌اند.

درحالی‌که 45 درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند فقط شاهد رفتارهای خشن بودند، 15 درصد گفته‌اند که مورد آزار رفتارهای خشن قرار گرفته‌اند. نزدیک به 20 درصد هم گفته‌اند شاهد توهین بوده‌اند و 12 درصد گزارش داده‌اند که در پروژه‌های اپن‌سورس شاهد اتفاقات جدی و ناگواری بوده‌اند.

همۀ این‌ها در تضاد با خواسته‌های افرادی هستند که در پروژه‌های اپن‌سورس همکاری می‌کنند؛ وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود که با درنظر گرفتن پروژۀ اپن‌سورس، مهم‌ترین چیز برای آن‌ها چیست، اکثریت آن‌ها در جواب می‌گویند که جامعه‌ای با روی خوش به‌همراه افرادی پاسخگو و راهنما مهم‌ترین چیز است.

جالب توجه است که ۲ خصیصهٔ «جامعه‌ای دوست‌داشتنی» و «مرام‌» در بین پاسخ‌های جنسیت‌های مختلف دارای تفاوت فاحشی بود؛ زنان بسیار بیشتر از همکاران مرد خود به این ۲ خصیصه تمایل داشتند. به گفتهٔ گیت‌هاب:

نصف شرکت‌کنندگان گفتن که فعالیت‌های اپن‌سورس اون‌ها تأثیر قابل‌توجهی در ارتباط با شغل فعلی‌شون داشته.

با نظر این افراد می‌توان متوجه شد که نیم دیگر شرکت‌کنندگان زیاد مسئولیت‌پذیر نیستند یا حداقل بهتر از دستهٔ اول نیستند و این نشان می‌دهد که در پروژه‌های این چنینی، روابط خوب است که باعث پیشرفت پروژه می‌شود.

حال نوبت به نظرات شما می‌رسد؛ به‌نظر شما در فضای صنعت توسعهٔ‌ نرم‌افزار ایران آیا تبعیض‌های جنسیتی وجود دارد؟ علاوه بر این، دولوپرهای ایرانی چه مشکلات و دغدغه‌هایی در فضای کاری خود دارند؟ نظرات و دیدگاه‌های خود را با ما و سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

منبع