NetsBlox: یک محیط برنامه‌نویسی بصری در فضای کلود

NetsBlox: یک محیط برنامه‌نویسی بصری در فضای کلود

NetsBlox یک محیط برنامه‌نویسی بصری و ابری (Cloud) است که به برنامه‌نویسان تازه‌کار و کودکان امکان ساخت برنامه‌های تحت‌ شبکه مثل بازی‌های چند نفره را می‌دهد.

سیستم نشانه‌گذاری بصری این زبان برنامه‌نویسی بر پایهٔ زبان Scratch بنا نهاده شده است و همچنین از سورس‌کد JavaScript آزاد Snap نیز برای ساخت این زبان استفاده شده است. NetsBlox اینترنت را با آرایهٔ بی‌کرانی از دامنه‌های علمی عمومی و دیگر منابع اطلاعات می‌گشاید که ایجاد پروژه‌های STEM، مانند نمایش فعالیت‌های لرزه‌ای در هر نقطه از زمین با استفاده سرویس‌های تعاملی Google Maps را ممکن می‌سازد (STEM مخفف واژگان Science، Technology، Engineering ،Mathematics است.)

همچنین وضعیت آب‌و‌هوا، میزان آلودگی هوا و بسیاری از منابع اطلاعاتی دیگر مانند Open Movie Database و یا Sloan Digital Sky Server نیز در دسترس‌ کسانی‌اند که دوست دارند با این زبان پروژه ایجاد کنند. NetBlox همچون Google Docs، از ویرایش مشترک برنامه‌ها نیز پشتیبانی می‌کند تا این امکان در اختیار چندین دولوپر قرار گیرد تا به‌صورت هم‌زمان روی پروژه‌ای واحد کار کنند.

منبع