گوگل عمدتاً از پرسنل سفیدپوست و مرد تشکیل شده است!

گوگل عمدتاً از پرسنل سفیدپوست و مرد تشکیل شده است!

شرکت گوگل نسبت به گذشته کارمندان بیشتری را از آمریکای لاتین به استخدام خود در می‌آورد و بانوان نیز در ادارهٔ پست‌های کلیدی و بخش‌های تکنیکی پررنگ‌تر از گذشته ظاهر شده‌اند اما این تغییرها آن‌قدر که به‌ نظر می‌رسد زیاد نیستند چرا که آمار و ارقام از سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که بیشتر کارکنان گوگل همچنان آقایان آسیایی سفیدپوست هستند و این مسأله با یک نگاه اجمالی به فضای داخل این شرکت به‌ وضوح قابل‌رؤیت است. 

نکتهٔ جالب این است که با وجود تعداد زیاد افراد آسیایی در گوگل، بیشتر این کارمندان نقش رهبری ندارند! در سال 2016، تنها 27% از لیدرها آسیایی بودند و این در حالی است که بر اساس گزارش سال 2015، این آمار در سال بعد 2% هم بیشتر شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخشی از تحولاتی است که در سال 2016 در این شرکت رخ داد:

- تعداد افراد لاتین استخدام شده با یک درصد افزایش، از 3% به 4% رسید.
- درصد کارمندان سیاه‌پوست (2%) و بانوان (31%) بدون تغییر باقی ماند.
- با وجود اینکه هر سه گروه بالا از ابتدا تا به امروز حداقل نقش‌های کلیدی و تکنیکی را بر عهده داشته‌اند، اما تعداد خانم‌ها یک درصد افزایش یافته است؛ یعنی به میزان 20% در ادارهٔ چنین بخش‌هایی رسیده است.
- خانم‌ها در رهبری گروه‌های مختلف این شرکت مسئولیت بیشتری را صاحب شدند و با رشدی یک درصدی، به 25٪ افزایش یافت.
- بیشترین نرخ افزایش در کارمندان آسیایی بود (از 32% به 35%)
- تعداد افراد سفیدپوست با کاهشی سه درصدی، از 59% به 56% تغییر کرد.

در آخر باید خاطرنشان کرد که تعداد کل افراد سفیدپوست در این کمپانی در سال ۲۰۱۶ به شکل نابرابری 68% اعلام شد!

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon