گوگل در مسیر کمک به انسان‌های معلول جسمی

گوگل در مسیر کمک به انسان‌های معلول جسمی

یک میلیارد نفر در سرتاسر دنیا با مشکلات جسمانی دست و پنجه نرم می‌کنند و در کشورهای در حال توسعه این مسأله منجر گردیده تا چنین افرادی در انزوا قرار گیرند. در همین راستا، مدیران یکی از غول‌های فناوری دنیا -گوگل- بر آن شدند تا به شیوه ای اثربخش این معضل را تاحدود بسیاری رفع کنند (پیش از این هم در سکان آکادمی دیدیم که گوگل چگونه با پروژه Liftware خود، مشکل کسانی که رعشه داشتند را رفع نمود). در این مقاله با سکان آکادمی همراه باشید تا بیشتر با سیاست‌های حمایتی گوگل آشنا شویم.

شرکت گوگل اخیراً اعلام کرده است که ۲۰ میلیون دلار جهت کمک هزینه برای کسی که بتواند وسیله‌ای کارآمد برای کمک به افراد ناتوان بسازد در نظر گرفته است. این طرح از جانب گوگل به طور مشخص به دنبال افزایش آگاهی، یافتن راه کارهای جدید و همچنین حمایت از کمک به افراد با ناتوانی‌های جسمی در زمینه استفاده از منابع مختلف است.

در همین راستا، گوگل از افرادی که خودشان و یا یکی از اعضای خانواده ایشان دارای ناتوانی جسمی هستند از یک سو و همچنین مخترعان و افراد خلاق جهت شرکت در رقابتی از سوی دیگر دعوت به عمل آورده است. گوگل در حال حاضر با استارتاپ های نظیر Mission-Arm، E-Nable و World-wide Hearing همکاری داشته و به دنبال پیشنهاداتی مناسب برای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری اش می باشد.

این برنامه به دو بخش مجزا تقسیم شده است: افراد عادی که در پی مطرح کردن سؤالاتی در خصوص مشکلاتی هستند که در حال حاضر راه‌کاری برای آن‌ها وجود ندارد و استارتاپ ها و مخترعانی که در پی گرفتن نظرات این افراد از طریق سرویس Open Call گوگل هستند.

آخرین مهلت برای تماس و مطرح کردن ایده‌های پیشنهادی روز ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ تا ساعت ۲ بعد از ظهر به وقت واشنگتن آمریکا می باشد. آیا شما کاربر گرامی هم ایده ای دارید که بخواهید آن را در سطح جهانی مطرح کنید؟

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon