پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا به خاطر سرقت سورس کد محرمانه دستگیر شد!

پیمانکار آژانس امنیت ملی آمریکا به خاطر سرقت سورس کد محرمانه دستگیر شد!

NSA یا آژانس امنیت ملی ایالات متحده ی آمریکا با پیمانکاری عقد قرارداد کرده بود که این پیمانکار ۵۱ ساله به نام Thomas Martin توسط اف بی آی به خاطر سرقت سورس کدهای محرمانه دستگیر شده است. این کارمند که توسط یک شرکت مشاور تحت عنوان Booz Allen Hamilton استخدام شده بود، متهم به سرقت یکسری ابزارهای محرمانه ی هک شده است که به منظور دستیابی به سیستم‌های کامپیوتری کشورهای مخالف ایالات متحده توسعه داده شده‌اند. جهت آگاهی از جزئیات این خبر، با سکان آکادمی همراه باشید.

به گزارش روزنامه ی تایمز:

این فرد که در هفته‌های اخیر دستگیر شده است، متهم به سرقت سورس کدهای بسیار محرمانه و حساسی است که توسط آژانس امنیت ملی ایالات متحده ی آمریکا توسعه داده شده‌اند تا با استفاده از ابزارهای طراحی شده با آن‌ها، به سیستم‌های کامپیوتری کشورهای مخالف آمریکا همچون روسیه، چین، کره ی شمالی، و ایران حمله کنند. به گفته ی برخی مقامات آژانس، بخشی از اطلاعات فاش شده قدیمی بوده و کاربردی نخواهند داشت.

در ماه های گذشته، هکرهایی ادعا کرده‌اند که ابزارهایی مشابه را از NSA به سرقت برده‌اند و معلوم نیست که مابین این پیمانکار و هکرهای قبل رابطه یی وجود دارد یا خیر.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon