نظرسنجی 2017 گیت‌هاب که هدفش شناخت افراد نامناسب در حوزۀ اپن‌سورس بود!

نظرسنجی 2017 گیت‌هاب که هدفش شناخت افراد نامناسب در حوزۀ اپن‌سورس بود!

نرم‌افزارهای اپن‌سورس خیلی بیشتر از خود این نوع فرهنگ توسعهٔ نرم‌افزار رشد کرده‌اند اما هنوز هم مشکلات گوناگونی در این حوزه وجود دارد به طوری که در نظرسنجی سال 2017 گیت‌هاب در مورد اپن‌سورس، این وب‌سایت اعلام کرد که تنها 3٪ از پاسخ‌دهندگان مؤنث بودند و اکثر شرکت‌کنندگان رفتاری خشن را در فضای آنلاین تجربه کرده‌اند (مقاله‌ای تحت عنوان ناآشنایی دولوپرها با مستندسازی اصولی به ضرر نرم‌افزارهای آزاد تمام خواهد شد! نیز مرتبط با این نظرسنجی است که مطالعهٔ آن در درک مشکلات پیش‌روی اپن‌سورس، خالی از لطف نیست.)

از 5,500 دولوپر شرکت‌کننده، 95٪ مذکر بودند و 1٪ هم جنسیت خود را نامعلوم زده بودند، حدود 26٪ هم مهاجر بودند و 16٪ هم از اعضای اقلیت‌های قومیتی و ملیتی کشوری بودند که در زمان نظرسنجی در آنجا زندگی می‌کردند (7٪ از شرکت‌کنندگان گفته‌ بودند که Lesbian ،Gay ،Bisexual ،Asexual و یا دیگر گرایش‌های جنسی دارند.) 

از روی این نظرسنجی، گیت‌هاب نتایجی را کسب کرد که نشان می‌دهد رفتار ما با یکدیگر به‌ صورت آنلاین چگونه است. مثلاً 15٪ از مردان گزارش داده‌ بودند که وقتی سایرین متوجه زبان اصلی آن‌ها می‌شدند، رفتار خوبی با آن‌ها نمی‌کردند (25٪ زنان هم به همین مورد اشاره کرده بودند.) همچنین اینکه 2٪ از مردان و 12٪ از زنان گفتند که با آن‌ها نَه مثل یک انسان عادی، بلکه مانند یک عضو از طبقه و قشر خاصی رفتار شده‌ است و رفتار طبقاتی به‌ وضوح قابل‌مشاهده است و همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، ۲ برابر از زنان نسبت به مردان (6٪ در مقابل 3٪) گزارش دادند که در جوامع اپن‌سورس، برخی جنسیت‌ها هرگز با روی خوش مواجه نمی‌شوند.

چنین آماری چه تأثیری روی پروژه‌های اپن‌سورس خواهد گذاشت؟
در واقع، منفی‌نگری‌ها و روابط بد افراد در این جوامع بر روی خودِ پروژه‌های اپن‌سورس هم تأثیر می‌گذارد. مثلاً 21٪ از کسانی که گزارش مشاهدۀ رفتار خشن از طرف همکاران پروژه‌های اپن‌سورس داده‌اند، از آن به بعد همکاری‌شان در آن پروژه را قطع کرده‌اند و همچنین 8٪ گفته‌اند که تمام ارتباطات خود را از طریق کانال‌های ارتباطی خصوصی‌ برقرار کرده‌اند.

در حالی‌ که 45٪ از شرکت‌کنندگان گفتند فقط شاهد رفتارهای خشن بودند، 15٪ اظهار داشتند که رفتارهای خشن روی ایشان اِعمال شده و نزدیک به 20٪ هم گفتند که شاهد توهین بوده‌‌اند و 12٪ گزارش داده‌اند که در پروژه‌های اپن‌سورس شاهد اتفاقات کاملاً ناگواری بوده‌اند.

همۀ این‌ها در تضاد با خواسته‌های افرادی هستند که در پروژه‌های اپن‌سورس همکاری می‌کنند و وقتی از آن‌ها پرسیده می‌شود که با در نظر گرفتن پروژۀ اپن‌سورس، مهم‌ترین چیز برای آن‌ها چیست، اکثریت آن‌ها در جواب می‌گویند که:

جامعه‌ای با روی خوش به‌ همراه افرادی پاسخگو و راهنما مهم‌ترین چیزه.

جالب توجه است که دو خصیصهٔ «جامعه‌ای دوست‌داشتنی» و «مرام‌» در بین پاسخ‌های زنان بسیار بیشتر از همکاران مرد خود بود. 

به طور کلی، طبق اظهارنظر‌های این افراد می‌توان متوجه شد در پروژه‌های اینچنینی، روابط خوب است که باعث پیشرفت پروژه می‌شود.

حال نوبت به نظرات شما می‌رسد. به‌ نظر شما آیا در فضای صنعت توسعهٔ‌ نرم‌افزار ایران تبعیض‌های جنسیتی وجود دارد؟ علاوه بر این، دولوپرهای ایرانی چه مشکلات و دغدغه‌هایی در فضای کاری خود دارند؟ نظرات، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon