معرفی دستگاهی جالب برای عرضهٔ داستان کوتاه

معرفی دستگاهی جالب برای عرضهٔ داستان کوتاه

حتما شما هم وقتی در انتظار یک دوست یا رسیدن مترو هستید، و یا در صف فروشگاه منتظرید تا نوبت شما برسد، از گوشی همراهتان برای پر کردن زمانتان استفاده می کنید. شهری در فرانسه با یک راه حل جدید این مشکل را حل کرده است. با سکان آکادمی همراه باشید تا در مورد این راه حل بیشتر بدانید.

راه حل این مشکل، دستگاه خودکاری است که داستان های کوتاه چاپ می کند. در حال حاضر تعدادی از این دستگاه ها در شهر گرونبل فرانسه نصب شده اند و هر کس بخواهد می تواند از این دستگاه ها، داستان های کوتاه جدیدی را به رایگان دریافت کند.

هر کدام از داستان ها در کاغذی شبیه کاغذهای دریافت نوبت بانک ها، چاپ شده است و مردم می توانند داستان های یک، سه یا پنج دقیقه ای دریافت کنند. این موضوع ممکن است برای برخی مضحک به نظر برسد، ولی به نظر راه حل فوق العاده ای برای رها کردن مردم از بند گوشی ها و بازگرداندن دوباره ی آن ها به مطالعه ی کتاب باشد!

همه ما زمان زیادی را برای استفاده از تکنولوژی صرف می کنیم و با این راه حل می توانیم کمی به خودمان استراحت بدهیم. به نظر شما اگر این طرح در ایران اجرا شود، چقدر از آن استقبال خواهد شد؟ نظرات خود را با خوانندگان سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon