لیستی اپن‌سورس از کتاب‌های فنی‌مهندسی

لیستی اپن‌سورس از کتاب‌های فنی‌مهندسی

mustread.tech وب‌سایتی مرتبط با معرفی کتاب‌های فنی‌مهندسی است که لیست کتاب‌های موجود در آن به صورت اپن‌سورس توسط کامیونیتی توسعهٔ نرم‌افزار گردآوری شده است.

نحوهٔ مشارکت در تکمیل این ریپازیتوری بدین صورت است که کتاب‌های پیشنهادی می‌باید تاریخ مصرف نداشته و مفاهیم پایه‌ای را شامل گردند (از جملهٔ این دست کتاب‌ها می‌توان به Clean Code اشاره کرد.) مضاف بر اینکه از رتبه‌بندی خوبی در سایت Goodreads برخوردار باشند. از جمله دسته‌بندی‌های این سایت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- Agile
- Coding & Programming
- General Software Development
- Java
- JavaScript
- Operating Systems
- Product Development
- Ruby
- Software Architecture
- Testing & Quality Assurance
- Web Technologies

به عنوان مثالی دیگر، یکی از کتاب‌هایی که در زیرمجموعهٔ کتاب‌های برنامه‌نویسی ثبت شده است Code Complete نام دارد که بدون اغراق می‌توان آن را یکی از بهترین کتاب‌های راهنمای کاربردی برنامه‌نویسی دانست که جهت کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید به مقالهٔ Code Complete: کتابی حاوی سولوشن‌های کاربردی توسعهٔ نرم‌افزار مراجعه نمایید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon