ربات کنجکاو از دست خالق خود فرار کرد!

ربات کنجکاو از دست خالق خود فرار کرد!

پیش از این صاحب نظران دنیای فناوری همچون الون موسک، استیو وازنیاک و ... در مورد هوش مصنوعی و آینده یی که در انتظار نوع بشر است اظهار نظرهای فراوانی کرده اند؛ برخی بر این باورند که روبات ها و به طور کلی هوش مصنوعی آینده ی ما انسان ها را به مخاطره می اندازد و برخی دیگر آنقدر روبات ها را قدرتمند تلقی نمی کنند که بتوانند برای ما خطری ایجاد کنند. به هر حال اخیرا خبری شنیده ایم مبنی بر این که روباتی تحت عنوان Promobot توانسته از آزمایشگاهی که دانشمندان روی آن کار می کردند فرار کند و به نظر می رسد که این اتفاق مهر تاییدی است بر نظر افرادی که اعتقاد دارند هوش مصنوعی خطرناک است. برای آشنایی بیشتر با این روبات، با سکان آکادمی همراه باشید.

Promobot یک روبات روسی است که هدف از طراحی این روبات، پیاده سازی پیشرفته ترین کاربردهای هوش مصنوعی است. پروموبات این قابلیت را دارا است تا موانع مختلف را پشت سر گذاشته و هر گونه راه فراری را تشخیص دهد!

در آزمایشگاهی که روی این روبات کار می شد، یکی از درها توسط مهندسی باز گذاشته می شود و این روبات هوشمند هم فرصت را غنیمت شمرده و فرار می کند -چیزی در حدود ۵۰ متر- اما خوشبختانه باتری اش تمام شده و وسط خیابان از کار می افتد. با دخالت مامورین راهنمایی و رانندگی، ترافیک بوجود آمد حل و فصل شده و این روبات هم به پیاده رو هدایت می شود تا سوژه یی شود برای رهگذاران به منظور گرفتن سلفی!

نظر شما چیست؟ آیا این رویداد زنگ خطری نیست که هوش مصنوعی و مصداق های کاربردی آن همچون چیزی که در این روبات دیدیم آینده ی ما را به مخاطره می اندازد؟ نظرات خود را با سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon