دادگاه بریتانیا گوگل را وادار می کند تا لینک های مربوط به گزارشات "حق فراموش شدن" را حذف کند

دادگاه بریتانیا گوگل را وادار می کند تا لینک های مربوط به گزارشات "حق فراموش شدن" را حذف کند

قانون "حق فراموش شدن" که در اتحادیه ی اروپا مطرح می شود، در کل بر این موضوع تأکید دارد که موتور جستجوی گوگل باید تمام لینک های نامربوط یا اطلاعات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی را در مورد زندگی افراد از نتایج جستجو حذف کند. پیش از این، موتور جستجوی گوگل چند مورد از لینک های حاوی اطلاعات در مورد گذشته ی سیاه افراد را از نتایج جستجوی خود حذف کرده بود، با این وجود این کار در یک دور باطل افتاد و جزئیات خبر حذف این لینک ها به همراه اسامی افراد و خطاهای گذشته ی آن ها در پست های خبری منتشر شد و موتور جستجوی گوگل هم آن ها را در فهرست نتایج خود وارد کرد، به طوری که عملاً حذف آن ها را غیر ممکن ساخت. بله، این کار حقیقتاً یک دور باطل است و به همین دلیل یک دادگاه برتانیایی به گوگل دستور داده است تا لینک هایی را هم که در زمان جستجوی نام اصلی شاکیان، جستجوگران را به گزارش های مربوط به حذف این لینک ها ارجاع می دهد حذف کند. 

شرکت گوگل در ابتدا از حذف نتایج جستجو در گزارشات مربوط به قانون "حق فراموش شدن" امتناع کرد، با این توجیه که سانسور کردن چنین محتوایی موضوعی است که به طور قابل توجهی برای عموم افراد اهمیت دارد. دفتر کمیساریای اطلاعات بریتانیا در واقع موافق این موضوع است، اما این اخطار را هم داده است که در این پرونده ی خاص، اطلاعات خصوصی در مورد نقاط تیره ی زندگی فردی بدون هیچ دلیل خوبی در اختیار عموم قرار می گیرد که آبروی او را در معرض خطر قرار می دهد. دفتر کمیساریا در این مورد نوشت: "مطالبی که برای حذف آن ها از فهرست جستجو باید تصمیم گیری شود ممکن است قابل توجه عموم و در جهت منافع عمومی باشند. با این حال می توان این منافع را به اندازه ی کافی و به طور مناسب، بدون آن که جستجویی بر اساس نام فرد شاکی انجام شود به دست آورد."

این کمیسیون برای حذف این لینک ها 35 روز به شرکت گوگل فرصت داده است، گرچه گوگل حق درخواست تجدید نظر در مورد این رأی را دارد. این یک مسئله ی سخت است؛ کدام یک مهم تر است؟ حق فراموش شدن یا ضمانت این که دسترسی به اخبار مرتبط در مورد سانسور نتایج جستجو امکان پذیر باشد؟ 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon