تحقیقات حاکی از آنند که اپلیکیشن‌های موبایل رفتار کاربران‌ را رصد می‌کنند!

تحقیقات حاکی از آنند که اپلیکیشن‌های موبایل رفتار کاربران‌ را رصد می‌کنند!

از زمان شروع استفادهٔ شرکت‌ها از تبلیغات با اهداف خاص، انواع مختلفی از تبلیغات با استفاده از جامعه‌شناسی و رفتارشناسیِ کاربران شکل گرفته‌اند و باعث شده‌اند تا کاربران به این فکر کنند که گوشی‌های هوشمند، تمامیِ اَعمال‌شان را زیر نظر دارند!

در یک بررسی که در سال 2018 صورت گرفت، محققین دانشگاه Northeastern تعداد 17000 اپ موبایل را مورد بررسی قرار دادند تا بفهمند که آیا این برنامه‌ها از میکروفن گوشی‌ هوشمند برای ضبط صدای کاربر استفاده می‌کنند یا خیر. تحقیقات حاکی از آنند که چنین نظریه‌ای آن‌قدرها هم که به درست به نظر می‌رسد، معتبر نیست و این ایده به نوعی شکست‌خورده است؛ اما همین تحقیقات به دستاوردِ دیگری رسیده‌اند و آن هم اینکه بعضی اپلیکیشن‌ها از صفحه نمایش گوشی‌ هوشمند کاربر فیلم می‌گیرند و تمامی اَعمال وی را زیر نظر دارند و دیتای به دست آمده هم با شرکت‌هایی که حاضرند بابت‌شان پول پرداخت کنند، به اشتراک می‌گذارند.

اگر فرضیه‌های مختلف را کنار گذاریم، این محققین هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه این برنامه‌ها برای اهداف تبلیغاتی و بازاریابی از میکروفن گوشی‌‌های هوشمند استفاده می‌کنند نیافتند (Mark Zuckerberg نیز این مقوله را در شهادت رسمی خود در رسوایی Cambridge Analytica تأیید کرده بود.)

در عین حال، همین محققین به این نکته دست یافتند که بعضی برنامه‌ها از تعامل کاربران با گوشی‌ هوشمند اسکرین‌شات و ویدئو تهیه می‌کنند و آن‌ها را با خریداران به اصطلاح Third-party به اشتراک می‌گذارند. همچنین این محققین فهمیدند که تمامی اپلیکیشن‌های اختصاصی #فیسبوک و 8000 اپ دیگر این اطلاعات جمع‌آوری شده را برای فیسبوک می‌فرستند!

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon