بنیاد Raspberry Pi و CoderDojo بزرگترین گروه آموزش کد‌نویسی دنیا را به‌وجود می‌آورند

بنیاد Raspberry Pi و CoderDojo بزرگترین گروه آموزش کد‌نویسی دنیا را به‌وجود می‌آورند

بنیاد Rapsberry Pi و CoderDojo دست به دست هم داده‌اند تا یکی از بزرگترین شبکه‌های آموزش برنامه‌نویسی را در جهان به راه اندازند و این در حالی است که هر دو مرکز در‌حال‌حاضر با داشتن مراکز آموزش برنامه‌نویسی به‌صورت جداگانه، به هزاران دانش‌آموز در امر آموزش کدنویسی کمک می‌کنند. شراکت این مراکز به‌منظور ارائه خدمات آموزش برنامه‌نویسی و کار با کامپیوتر به گروه بزرگتری از متقاضیان در سطح جهان می‌باشد.

کامپیوترهای ساده و کوچک تک برد Rapsberry Pi یکی از اثر گذارترین سیستم‌های آموزش برنامه‌نویسی در سطح جهانی در این سالیان اخیر بوده است؛ این بنیاد آموزشی که در انگلستان شکل گرفت، رکورددار صدور کامپیوترهای ساده -که برای آموزش آسان برنامه‌نویسی در مدارس و مراکز برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرد- است.

CoderDojo که یک طرح ابتکاری براساس کار داوطلبانه بود، اما اکنون یک جنبش جهانی با بیش از 1250 کلوپ آموزشی در سراسر دنیا است؛ CoderDojo در 69 کشور شعبه دارد و به بیش از 35000 نفر از مشتاقان برنامه‌نویسی در یادگیری چیزهای جدید یاری می‌رساند.

این ۲ مؤسسه برای اشتراک منابع و بهینه‌سازی آن‌ها با یکدیگر به شراکت پرداختند؛ بنا به گفتهٔ ایبن آپتون، مؤسس Rabsberry Pi، این شراکت به‌وجود آورنده بزرگترین سازمان جهانی ترویج برنامه‌نویسی خواهد بود. در بیانیهٔ مشترک این ۲ سازمان در مورد شراکت‌شان آمده است که آن‌ها قصد سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و سیستم‌ها را دارند تا بتوانند طیف بیشتری از محصولات و خدمات را به جامعه آموزشی ارائه دهند.

با این شراکت، بنیاد CodingDojo به کار خود به‌عنوان یک مؤسسهٔ خیریهٔ مستقل که در ایرلند قرار دارد ادامه خواهد داد؛ به‌عبارت دیگر، Rabpberry Pi به یکی از اعضای تشکیل دهنده بنیاد CodingDojo تبدیل می‌شود. بنیاد Rapsberry Pi درحال‌حاضر با کلوپ‌های برنامه‌نویسی برای آموزش‌های پایه‌ای برنامه‌نویسی به کودکان 9 تا 11 ساله همکاری می‌کند که تعداد این کلوپ‌ها در سطح جهان بالغ بر 10000 می‌باشد.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon