اگر قصد استفاده از خدمات AI دارید، حتماً پاسخ به این سؤالات را دریابید

اگر قصد استفاده از خدمات AI دارید، حتماً پاسخ به این سؤالات را دریابید

در این مقاله قصد داریم به بیان نکاتی بپردازیم مبنی بر اینکه چگونه ارائه‌دهندگان خدماتی که واقعاً از هوش مصنوعی در محصولات‌شان استفاده می‌کنند را از آن‌هایی که فقط ظاهر سرویس‌شان مبتنی بر هوش مصنوعی است تا مشتریان جدیدی جذب‌ کنند، تمیز دهید. به طور کلی، در زمان مواجهه با محصولی که گفته می‌شود هوش مصنوعی در آن به‌ کار رفته است، باید سؤالات زیر را از کمپانی ارائه‌دهندهٔ خدمات و محصولاتی که گفته می‌شود در آن‌ها از هوش مصنوعی استفاده شده بپرسید.

آیا سرویس‌دهنده می‌تواند یک دموی اختصاصی به شما ارائه‌‌ بدهد؟
برای ممانعت کردن از اینکه کسی دیتای شما را در کلود دستکاری نکنند، از ارائه‌دهندهٔ سرویس یک دموی مستقل بخواهید زیرا در این صورت می‌توانید مطمئن باشید که این واقعاً نرم‌افزار است که در حال پردازش دیتای شما است و هیچ‌گونه تقلبی در کار نیست.

آیا می‌توانید از دیتای خودتان استفاده کنید؟
زمانی‌ که سرویس‌دهندگان دمویی ارائه‌ می‌دهند، از دیتاهای خودشان استفاده می‌کنند و این‌‌طور به‌ نظر می‌آید که سیستم به خوبی کار می‌کند اما این به بدان معنا نیست که همان سیستم با دیتای شما هم بدون نقص کار خواهد کرد که در همین راستا توصیه‌ٔ می‌شود سیستم را با استفاده از دیتای خودتان تست کنید تا مطمئن شوید که واقعاً درست کار می‌کند.

سورس‌ها و حجم دیتای سرویس‌دهنده چه‌قدر است؟
هوش مصنوعی بدون بیگ دیتا نمی‌تواند به خوبی کار کند و رابطهٔ این دو، همچون رابطه‌ٔ انسان و اکسیژن است. به منظور دستیابی به بهترین نتیجه، باید بیگ دیتای واقعی ارائه‌ شده‌ باشد و شرکت سرویس‌دهنده باید اعداد، پارامترها و ظرفیت دقیق موجود را ارائه‌ دهد. چنین آمار و ارقامی واقعاً مسئلهٔ مهمی هستند. در اغلب موارد، سرویس‌دهندگان از سورس‌های عمومی استفاده می‌کنند که از آن جمله می‌توان به دیتاسِت‌های اپن‌سورس اشاره کرد که این رویکرد هرگز ضمانت نمی‌کند که آن سرویس با دیتای شما هم به همان خوبی کار کند.

آیا سرویس‌دهندگان مشتری مرجع دارند؟
به گفتگو با افرادی بپردازید که در حال‌ حاضر از سرویسی که قصد خرید آن‌ را دارید استفاده‌ می‌کنند و اثربخشی آن را جویا شوید. به عنوان مثال، سعی‌ کنید مشتریان قدیمی‌تری که نیازهای مشابهی با شما داشته‌اند را یافته و نظر آن‌ها را جویا شوید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon