آیا می دانستید توسعه‌دهندگان از کدام زبان‌های برنامه‌نویسی بیشترین میزان نارضایتی را دارند؟

آیا می دانستید توسعه‌دهندگان از کدام زبان‌های برنامه‌نویسی بیشترین میزان نارضایتی را دارند؟

devRant یک جامعه آنلاین برای توسعه دهندگان است که به تازگی داده های خود را منتشر کرده است. این داده ها به نوعی بدترین زبان های برنامه نویسی را معرفی می کنند. بر اساس این داده ها، توسعه دهندگانی که زبان SQL را جزو مهارت های خود دارند 56 درصد بیشتر از دیگران ناراضی هستند و بالعکس توسعه دهندگان آبجکتیو سی را می توان خرسندترین افراد از کسب و کار خود دانست. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این بررسی، با سکان آکادمی همراه باشید.

devRant یک اپلیکیشن است که به طور خاص برای توسعه دهندگان طراحی شده است که در آن توسعه دهندگان دور هم جمع می شوند و کمی از خستگی و فشار کاری خود را بکاهند. این جامعه اکنون فهرستی از بدترین زبان های برنامه نویسی بر اساس دیدگاه خود را ارائه کرده است. 

devRant از داده های devRant Android، iOS و اپلیکیشن های وب برای تهیه این فهرست استفاده کرده است. این داده ها به صورت یک اینفوگرافیک ارائه شده اند که نشان دهنده ی میزان اختلاف رضایت افراد نسبت به زبان های برنامه نویسی مختلف است.

بر اساس این داده ها، کسانی که در زبان SQL مهارت دارند، بیشترین مشارکت را در پست های devRant داشته اند که میزان شکایات آن ها از وضعیت شان 56 درصد بیشتر از میانگین بوده است. پس از SQL در این فهرست نام زبان های برنامه نویسی مانند Mango و Swift به چشم می خورد.

جالب است که کاربران برخی از بزرگ ترین زبان های برنامه نویسی مانند C++، JavaScript، Java و Python زیاد در مورد وضعیت خود شکایتی ندارند و به طور کلی راضی هستند. به علاوه به نظر می رسد که توسعه دهندگان Objective-C راضی ترین قشر در میان توسعه دهندگان باشند که 79.9 درصد شکایت کمتری نسبت به میانگین داشته اند.

شما در مورد زبان برنامه نویسی و وضعیت کسب و کار خود چه میزان رضایت دارید؟ نظرات خود را با ما و سایر کاربران سکان آکادمی به اشتراک بگذارید.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon