راه های ارتباطی با سکان آکادمی

در صورتیکه نسبت به کیفیت دوره های آموزشی نظری داشته باشید و چنانچه بخواهید با مدیریت سایت ارتباط مستقیم برقرار سازید، می توانید از طریق ایمیل با آدرس sokanacademy@gmail.com ارتباط برقرار سازید.


پیشاپیش از ارتباط شما سپاسگذاریم.
تیم اجرایی سکان آکادمی